Informovaný souhlas

Zdravotní upozornění v souvislosti s používáním zařízení Healy

Zdravotní upozornění v souvislosti s používáním zařízení Healy

Frekvence aplikace Healy jsou dodávány prostřednictvím mikroproudového zařízení Healy pomocí lepicích elektrod, které byly dodány s vaším Healy. Nepoužívejte stimulaci mikroproudem, pokud:

  • máte kardiostimulátor nebo implantovaný defibrilátor nebo máte v oblasti aplikace jakékoli cizí kovové předměty

  • máte otevřenou ránu nebo krvácení, smyslovou poruchu nebo jste podstoupili radiační terapii v blízkosti místa elektrod

  • máte horečku, novou tkáň, anamnézu nekontrolovaných záchvatů, epilepsii

  • jsou nebo mohou být těhotné 

  • Pokud máte některou z těchto kontraindikací, před použitím přípravku Healy se poraďte s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

  • Nepokládejte elektrody přímo na oči, zakrývejte ústa, na přední část krku (zejména krční dutinu), na hrudník a horní část zad nebo křížem přes srdce. Mohly by způsobit nebezpečný stav.

   Během aplikace mohou nastat změny nálady, například pocit těžkosti nebo lehkosti. V takových případech byste měli pokračovat v aplikaci několik minut, dokud se znovu nebudete cítit normálně. Pokud rušivé příznaky přetrvávají i po několika minutách, měli byste aplikaci přerušit.

   V rámci holistických léčebných přístupů jsou prostřednictvím frekvenčních aplikací možné určité interakce (např. Posílení vlastních mechanismů těla).

   Pokud užíváte přípravek Healy během užívání léků, doporučujeme vám pravidelně kontrolovat dávku u lékaře, zejména pokud užíváte následující léky:

   • - Léky na ředění krve

   • - Antidiabetika

   • - Léky na snížení krevního tlaku

   • - Hormony (zejména hormony štítné žlázy)

   • - Beta-blokátory

    Healy a její aplikace jsou vhodné pouze pro dospělé starší 18 let. Pro použití nezletilými osobami není k dispozici dostatek údajů. Používejte svůj Healy vždy v souladu s návodem k použití a věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním poznámkám, které obsahují.