DĚTSKÉ TALENTY

Děti a Human Design

"Naše děti se narodily do dnešní doby zrychlené evoluce lidstva. Jejich pravá podstata, dary a vrozené talenty jsou otisknuty od momentu zrození do jejich DNA. Od roku 1987 je tady věda Human Design popisující mechaniku správného funkování každého dítěte v jeho jedinečnosti a odlišnosti od všech ostatních. Opravdu znát své dítě a respektovat jeho přirozenost je ta nejvyšší a nejdůležitější věc, kterou můžete pro něho a lidstvo udělat. Nikdo nežijeme izolovaně a tak, když vaše dítě díky správnému přístupu ve stravování, prostředí a výchově dostane individuální a správný přístup, vybuduje si pevné fyzické, psychické zdraví a ty nejvhodnější vztahy na cestě jeho životem. Nepodceňujme schopnosti, intelekt a schopnosti našich dětí, jsou nesmírné."

Roman Mikluš

Jak mohu poznat své dítě?

Jako správný rodič pozorováním v každodenním styku, ale pro skutečné pochopení a správnou interakci je potřeba vědět více. Pro tyto účely je tady Dětský výklad jeho Human Design mapy. 

Od jakého věku je vhodné začít?

Již od narození. Od prvního nádechu začíná vaše dítě žít svou přirozenou mechaniku a stejně tak začíná být jeho potenciál umenšován tzv. podmíněním z venčí. Tedy prostředím, výchovou, stravovacím režimem. Ale pro žádné dítě není pozdě, pokud rodiče objeví tento úžasný nástroj, samozřejmě v teenegerovském věku bude vaše dítě potřebovat více času a podpory, aby se vrátilo zpět k sobě a žilo naplno svůj potenciál.

Co je klíčové vědět o mém dítěti?

Znát jeho vnitřní autoritu, konkrétní energetické či uvědomovací centrum v jeho těle, na základě kterého se rozhoduje a strategii, kterou u toho používá. Je nutné ho podporovat v používání této rozhodovací mechaniky, ať se vám zdá jakkoliv odlišná od toho co znáte.

Čím nejvíce podpořím neurální rozvoj mého dítěte a mohu to ovlivnit?

Častokrát jsme četli nebo slyšeli, že máme velmi malý vliv na budoucí schopnosti a inteligenci našeho dítěte. Nicméně vědecké studie ukázaly, že délka neurálního vývoje dítěte hraje klíčovou roli v jeho kognitivních (rozpoznávacích) schopnostech a "genialitě" v intelektuálních či fyzických dovednostech. Human Design popisu 12 různých typů trávícího systému a s tím spojeného stravovacího režimu každého jednotlivce. Je klíčové toto znát a dítěti umožnit tento svůj stravovací režim následovat.

Dostanu odpovědi na některé charakteristiky chování mého dítěte?

Dozvíte se, jak nakládá vaše dítě s energií, na základě čeho se rozhoduje, jaký je pro něj zdravý spánkový režim, jak se přirozeně stravuje a proč. Dále všechny jeho konkrétní dary talenty v jeho mapě o které se může v každodenním životě opřít a jakým způsobem se projevují. Ale také jeho potenciálně "slabá místa", jeho nepravé já. A tak mu i lépe pomůžete překonat v životě odpor od okolí, aby získal sebejistotu ve své přirozenosti a odlišnosti. Zejména v blízké budoucnosti to bude velmi důležité.

Kde si mohu výklad objednat a kolik stojí?

Dětský výklad (všechny děti, které jsou stále nevydělečně činné do 26 let věku) si můžete objednat ZDE nebo na této stránce níže.

Jeho cena je zvýhodněná na 3 900Kč vč. DPH a zahrnuje genetickou mapu spolu s cca 60 minut dlouhou audionahrávkou daného výkladu. Výklad je namluven v první osobně, aby promlouval přímo k vašemu dítěti a ono se tak mohlo v každém věku k nahrávce o sobě, o zdravých strategiích, svých přednostech vracet po celý život. genetickou mapu máme dánu na celý život a nijak se nemění. Mění se pouze míra s jakou jsme schopni napňovat své poslání a nezměrný potenciál.