Co nás nenaučili o vývoji našich dětí

09.03.2019

O vývoji dětí v nejútlejším věku se toho ví stále málo. Rodiče nemají informace, jak klíčovou roli sehrávají v budoucím zdraví svých dětí. V neznalosti je samozřejmě jistá míra nevinnosti. Věřím, že drtivá většina rodičů chce pro své děti to nejlepší. Chtějí, aby byly zdravé, pokud možno co nejinteligentnější, byly šťastné a v tomto vysoce konkurenčním světě úspěšné.

V tomto článku se nechci zaměřovat na emocionální vývoj dítěte v interakci se svými rodiči a okolím, ale na fyziologickou část, která je ještě důležitější, protože tvoří rámec, hřiště na kterém se odvíjí život. Fyziologickému vývoji dítěte se nevěnuje ani zdaleka taková pozornost a předpokládá se, že je tady genetická a biologická danost, na kterou vnější podněty nemají až takový vliv. Dnes se pokusím tento mýtus vyvrátit a trochu vysvětlit.

Tak především si musíme definovat dualitu, která je součástí našich životů. Máme tady tělo (náš dopravní prostředek - nosič života - hardware) a máme tady mysl (můžete si pod tímto pojmem zahrnout myšlení, intelekt, osobnost - software).

Tělo se vyvíjí od prvního momentu početí. Je to fascinující podívaná dokonalého koncertu tvoření života ve hmotě. 88 dní před narozením se otisknou do naší DNA naše talenty na úrovni těla. V čase našeho narození pak dochází k imprintu (aktivaci) našich darů a talentů naší osobnosti. A tato unikátní kombinace (mimochodem jedinečná v celém vesmíru) genetických darů a talentů je daná po celý náš život. Otázka zní, jak je naplnit co nejvíce? Jak se stát nejlepší verzí sebe sama bez ztráty potenciálu?


A tady se dostáváme k tématu neurálního vývoje od narození po jeho "vypnutí". Vědci zkoumali od 50.let minulého století malé děti ve věku 0 - 7 let a za desítky let pozorování měli dostatečně velký vzorek, aby konstatovali tyto zjištění. 

U většiny dětí končí neurální vývoj po 3. roce života. Děti, které se projevovaly mimořádně nadprůměrný intelekt či kognitivní (rozpoznávací-smyslové) schopnosti, měly to "štěstí", že se jejich neurální vývoj ukončil až v 5 letech života. 

Nikdo však nenašel společný jmenovatel, který by zajišťoval delší neurální vývoj až do 5.roku života dítěte, nebo dokonce 7.roku života, což je považováno za teoretické maximum možného.

Zdá se jako, by nadané a mimořádně inteligentní děti měly "nějaký druh štěstí", že k ukončení jejich neurálního vývoje nedošlo předčasně.

A dostáváme se k jádru věci. Jde o vrozený způsob, jakým by dítě mělo být vyživováno od prvního dne od narození, pokud možno po celý život. Dítě se rodí v jistém smyslu dokonalé, kdy je "mechanicky" v dokonalém stavu bytí samo sebou. Svým nejlepším JÁ. Od prvního momentu tady na světě však dochází k tzv. podmiňování a homogenizaci, kdy se nejedná s dítětem individuálně podle jeho vrozeného genetického nastavení, ale podle zažitých způsobů a přesvědčení. To má za následek spoustu omezení potenciálu a s postupujícím věkem se většinou celá situace a stav daného jedince zhoršuje.

Nejpodstatnějším činitelem, který má největší vliv na neurální vývoj a tím i na inteligenci dítěte je jeho stravovací režim. 

Ano, čtete to správně. To, jakým způsobem přijímáme do těla výživu má naprosto zásadní vliv na celý náš budoucí život!

Jsou tady 2 zásadní komponenty našeho primárního zdravotního systému našeho těla. Je to naše genetické stravovací předurčení (determination) a rozpoznávací schopnost (cognition).

Kombinace těchto dvou komponent určuje, za jakých podmínek, či v jaké "kvalitě" jíst, přijímat živiny. A také zároveň jakým způsobem si vybíráme, rozpoznáváme, co je pro naše tělo "správné", prospěšné a podporující neurální vývoj.

Inteligence našeho těla dalece převyšuje schopnosti naší mysli. To je potřeba začít integrovat do celoplošného vzdělávacího i celostního zdravotního systému.

Jestliže je dítě nesprávně vyživováno, dochází k předčasnému vypnutí jeho neurálního vývoje. Poté je jakkoliv trénovaná mysl, hluboce limitována schopnostmi těla.

Uvedu některé příklady genetického nastavení dítěte.

Příklad 1. 

Aktivní nervová soustava

Takové dítě, má vysokou spotřebu energie a živin v těle na vyživení mozku a nervové soustavy. Nemůže držet půsty, či mít nepřiměřeně dlouhé pauzy mezi jídly. Potřebuje dodávat energii průběžně.

Determinace - horké

Trávicí systém v tomto případě má velmi nízkou schopnost trávit a získávat potřebné živiny z potravy z důvodu ochlazování celého organismu. Musí proto jíst a pít potraviny, které mají teplotu nad 38 stupňů celsia. Znamená to, že kdyby takové dítě mělo pokrokové rodiče, co by jej chtěli živit saláty z čerstvé zeleniny, raw stravou a studenými smoothie, tak naopak velmi zkrátí dobu neurálního vývoje svého dítěte. Naopak teplá a horká jídla a nápoje jsou pro dané dítě nejzdravější a bude k nim přirozeně inklinovat.

Kognitivita - chuť

A jak zjistit, co by takové dítě mělo jíst? Dávat mu ochutnat, bude chtít vždy ochutnat velmi malé množství potraviny, než bude souhlasit, že právě toto chce jíst. Pokud mu něco třeba jen trochu nechutná, nemá a nebude chtít toto jídlo konzumovat.

Když se dodrží tyto 3 pravidla, tak dané dítě výrazně rozvine své schopnost intelektuální i tělesné. Z potravin získá nejen výživné látky, ale také potřebné informace, navíc bude vždy schopno rozpoznat co je pro něj nezdravé a co naopak prospěšné.


Příklad 2. 


Aktivní nervová soustava

Opět je nutné pravidelně doplňovat energii bez devastujících půstů nebo nepravidelného stravování

Determinace - Klid

Takové dítě se potřebuje stravovat v klidném prostředí. Sednout si ideálně na klidné místo bez rušivých elementů. Nejpřirozeněji preferují jíst o samotě. Nezáleží, jestli je jídlo raw, vařené, horké nebo studené. Podstatné pro získání maxima výživových látek a informací je klid. Představte si, jak je takové dítě podmiňované, pokud jeho rodina vyžaduje, aby jedlo u společného stolu, kde jsou jinak nastavení členové rodiny a celá scéna stolování je živá, plná vzruchů a neklidu?

Kognitivita - čich

A co jíst? Věci co danému dítěti voní, budou vždy vše očichávat a právě čich jim umožňuje zjistit, jestli je dané jídlo v pořádku a jestli je zdravé a prospěšné právě pro ně.


Příklad 3.

Pasivní nervová soustava

Zde máme příklad pasivní nervové soustavy, která nevykazuje pro svou kvalitní činnost tolik energie jako aktivní. Občasné půsty nebo delší prodlevy mezi jídly nejsou nijak na škodu

Determinace - uzavřený

Jedná se o obsah jídelníčku. Tyto děti mají uzavřený okruh oblíbených jídel, které se mění jen občas a to v souvislosti se sezónou. Preferují lokální potraviny. Jsou velmi, ale opravdu velmi vybíraví v jídle. Pro vývoj jejich nervové soustavy je to velmi důležité a prospěšné, aby dostávali své oblíbené potraviny a zdánlivý nedostatek pestrosti není vůbec na škodu, ba naopak.

Kognitivita - vnitřní zření

Tento způsob vyhodnocování a posuzování potravin a nápojů, je velice "neobvyklý" pro naši homogenizovanou společnost. Vychází totiž z předpokladu, jak může někdo poznat, jestli je to dobré, když to neochutná a ani nepřičichne? Takové dítě má v sobě nastavení, které dokáže vyhodnotit "vnitřně vizuálním radarem", jestli je taková potravina pro něj vhodná či nikoliv. Je pro něj naprosto nepřijatelné, aby dal něco do úst a ochutnával, jestli je v jeho vnitřním zření NE! Dokážete si představit jak může být škodlivé pro neurální vývoj takového dítěte pobyt v jeslích a ve školce, kde jsou nastaveny pravidelné intervaly stravování a kde se MUSÍ ochutnávat?

V takových příkladech bych mohl pokračovat ještě dlouho. Možná se ptáte, kolik takových stravovacích režimů existuje.

Je 12 stravovacích režimů a 12 poznávacích (kognitivních) rozhodovacích mechanismů a aktivní nebo pasivní mozek a s ním spojená nervová soustava.

Je zde opravdová pestrost v tom, jak přistupovat ke správné podpoře nervového systému a výživě dítěte. Jedině v respektování a podpoře přirozenosti dítěte leží využití jeho plného potenciálu po celý život.

Nechat si zkušeným analytikem poradit, co je právě pro to vaše dítě zdravé, prospěšné a přirozené je prvním krokem pro to, aby zůstalo samo sebou a mohlo tak plně využít svůj potenciál a činilo v životě zdravá a správná rozhodnutí.

Koneckonců o to nám rodičům jde především.

Krásný den

Roman


Zdroj a credit: IHDS, Rave Anatomy II https://www.jovianarchive.com/Products/403/The_Rave_Anatomy_Series , Primary Health System https://www.jovianarchive.com/Products/276/Radical_Transformations_(eBook_included)