RADIKÁLNÍ TRANSFORMACE

Název této služby, kterou si můžete předplatit není nadsazený. Jedná se o ultimativní cestu osobní proměny z někoho kým nejste na někoho, kým jste se narodili. Maximální naplnění vašeho potenciálu z hlediska vrozených darů a talentů, poznání vrozených receptorů vzhledem k vašemu okolí a prostředí tam venku. Poznání vlastní kognitivní předurčenosti, stravovacího režimu, který plně poporuje celý proces bytí sami sebou. Vaši životní motivaci v kombinaci se správným zaměřením na to podstatné, klíčové pro vaši cestu životem. Poznání vlastního poslání v tomto životě a jeho následování. To vše na úrovni vaší DNA, v jejichž sekvencích jsou všechny tyto informace otištěny a provázejí vás celým vaším životem.

Celý proces RADIKÁLNÍ TRANSFORMACE vyžaduje, VAŠE rozhodnutí vydat se na poctivý experiment vlastním životem. Jen malé procento populace, je připraveno skutečně poznat sebe sama a vrátit se k sobě. Bez pokynů, co musí dělat, bez rad Guru, bez očekávání, že něco tam venku nám přinese úlevu. Je to niterný proces, po jehož absolvování se už nikdy nebudete svůj život dívat jako dříve. Vše se promění a je jen na vás, jak moc naplněný váš život nakonec bude.

Je to DAR, získat tuto možnost a já jsem vděčný, že jsem ho od života dostal. Po 6 letech experimentu, vlastního studia vědy o genetickém kódu člověka, jsem se rozhodl poskytnout několika uchazečům ročně tuto možnost, vydat se na cestu vlastní RADIKÁLNÍ TRANSFORMACE.

Z čeho se celá cesta skládá:

Celý program je 9 měsíců dlouhý, stejně jako byla vaše cesta od početí po narození. Tato délka není náhodná, je stejně náročná a ohromující, stejně jako váš prenatální vývoj a v jistém smyslu znamená vaše ZNOVUZROZENÍ.

1. měsíc: KROK 1 - seznámení s vaší genetickou mapou HUMAN DESIGNU. Osobní výklad v délce cca 70 minut - představení vašeho energetického typu, vaši vnitřní mechaniky rozhodování, seznámení z vaší vnitřní autoritou a strategií, s vašimi vrozenými talenty a přednostmi, ale také z vašimi otevřenostmi světu, vaším nepravým já a potenciálními slabinami.

Audionahrávka je součástí (slouží vám po celou dobu vašeho života - genetické předurčení je celoživotní)

2x e-mailová konzultace


2. měsíc: KROK 2 - Osobní konzultace - první výsledky s experimentem - rozhodování podle vlastní autority v souladu se strategií. Projevy nepravého já v každodenních situacích a jak je rozpoznat. (75 min)

1x - e-mailová konzultace


3. měsíc: KROK 3 - seznámení s PHS (Primary Health System) - jakým způsobem funguje vaše nervová soustava. Jaká je vaše kognitivní architektura. Přirozený stravovací režim. Vaše přirozené prostředí, ve kterém se rozvíjí zdravý životní styl a konstruktivní změny ve vašem životě. Zde přichází první známky úlevy na fyzické úrovni.  (45 min.)

1x - e-mailová konzultace

4. měsíc: KROK 4 - seznámení s RAVE PSYCHOLOGY. Vaše osobnost má předurčení ve zcela jedinečné motivaci, skrze kterou se díváte v pravém já na dění ve vašem životě. V čem vám vaše motivace pomáhá dosáhnout životního cíle a poslání. Zde také sídlí vaše mysl a má zcela specifický způsob, jak se učit nové věci a vstřebávat informace. Správným zacházením s vaší myslí, dosáhnete mnohem lepších výsledků se zlomkem námahy. Dále se podíváme na vaše zaměření, na co se díváte a jakým způsobem při pozorování vnějších jevů. Je zcela zásadní pro správný rozhodovací proces vnímat co je v souladu s vaším pravým já a kdy se nacházíte v nepravém já a takové vnímání reality vás poškozuje. (45 min.)

1x e-mailová konzultace

5. měsíc - KROK 5 - konzultace ohledně výsledků s PHS a RAVE PSYCHOLOGY. Jaké zlepšení na smyslových orgánech a vnímání jevů ve vašem okolí jste zaznamenali? Co se vám daří a naopak nedaří? Jak se proměnilo chování lidí ve vašem okolí, ve vztahu k proměně vašeho životního stylu? Podporují vás nebo vás naopak odrazují? Jak se cítíte fyzicky a psychicky. (75 minut)

1x e-mailová konzultace


6. měsíc - KROK 6 - seznámení s vaším životním posláním tzv. INKARNAČNÍM KŘÍŽEM. Jsou to 4 klíčová témata ve vašem životě, které se vaším životem táhnou jako tenká červená nit, aniž byste si to často uvědomovali. Je to váš nejsilnější potenciál, který můžete naplnit bez bolesti a utrpení a naopak s vnitřní radostí, klidem a uspokojením pouze, když jste sami sebou. Vaše naplnění IK silně ovlivňuje vaše okolí a blízké, je tedy vhodné znát témata, které jste do svých vztahů přinesli. Toto ohromující zjištěni začne dávat velký smysl ve vašem životě a můžete pozorovat tento úžasný film vašeho života. Ještě detailněji se zde podíváme na váš PROFIL, který s vaším IK úzce souvisí. Je to jakýsi kostým, ve kterém hrajete part své role na naši zemi a který se vyznačuje velmi specifickým projevem ve všech činnostech vašeho života. (70 minut)

1x e-mailová konzultace


7. měsíc - KROK 7 - konzultace nad celkovým začleněním všech komponent vašeho experimentu do osobního i profesního života. Holistický pohled na detailní proměny jednotlivých prvků vašeho života. Určení co je už vaše pravé bytí a co je ještě konstrukt vaší mysli a projev nepravého já, ve kterém jste žili podstatou část vašeho života. Krátký náhled na genetické mapy vašich nejbližších, jejich mechaniku. Zaměření na příležitosti a výzvy, které to znamená pro vás ve vašem každodenním životě. (90 min)

1x e-mailová konzultace

8. měsíc - KROK 8 - vaše genetické předpoklady v profesním životě. Anylýza vaší genetické mapy pomocí metody GENIUS REPORT. Vysvětlení jednotlivých komponent viz. detailní informace zde.

60 minut

1x e-mailová konzultace


9. měsíc - KROK 9 - shrnutí transformační cesty při osobní konzultaci. Jste připraveni na zcela samostnanou cestu experimentu vlastního života v pravém já. Neznamená to, že žijete v pravém já a jste dokonale sladěni se sebou. Máte však všechny nástroje, poznáte co je pro vás dobré a zdravé, jak se správně rozhodovat a kdy nejste sami sebou, co vám nedělá dobře a co vede spatným směrem. Víte co spouští jaké situace ve vašich vztazích, uvědomujete si své silné stránky v zaměstnání nebo podnikání. Dozvíte se, kde nalézt potřebné informační zdroje pro vás, pokud preferujete vlastní samostudium.  (90 minut)

1x e-mailová konzultace

Součástí je navíc 10 hodin online konzultací, které je možné si vybrat během celého programu.

Celková cena programu: 78 000 Kč vč. DPH - Platbu lze rozdělit na třetiny.