Co má společného Alchymista, úrovně vědomí a věda o našem genetickém kódu?

06.07.2019

Některé souvislosti a "aha" efekty přicházejí postupně. Je to jako s puzzle, zdá se to být nepřehledné a těžko sestavitelné, ale nakonec získáte celistvý obraz.

Začnu tedy tím nejznámějším a nejsrozumitelnějším jednou z nejprodávanějších a nejčtenějších knih všech dob. Je to román Alchymista od Paola Coehla. Více než 65 milionů prodaných kopií mluví samo za sebe. Je to jedna z mých nejoblíbenějších knih. 

Příběh vypadá velmi prostě. Hlavní hrdina, mladý pasáček ovcí ze Španělska jménem Santiago, má na začátku příběhu sen. Tento sen se mu zdá opakovaně. U pyramid v Egyptě nalezl zlatý poklad. Považuje to za neklamné znamení. Prodá tedy všechny své milované ovce a vydává se na cestu do Egypta. Na začátku své cesty přijde díky své naivitě o všechno a je zcela na dně. Zvažuje návrat domů a nový začátek. Poslouchá však své srdce a potkává krále ze Salemu, který ho povzbudí, poté arabského prodejce křišťálu, který se stává jeho přítelem. Pokračuje dál na své cestě, kde v poušti potká Alchymistu, který ho mnohému naučí. Musí však pokračovat ve své cestě za pokladem. V oáze potká lásku svého života Fátimu, ta ho miluje opravdovou láskou a tak ho povzbudí, že musí přece naplnit svůj osud a následovat své srdce a pokračovat v cestě za pokladem. I kdyby to znamenalo, že už se nikdy neuvidí. Jeho cesta je stále dobrodružnější a "náročnější". Santiago je odvážný a dostává se až k Pyramidám na místo, kde se má nacházet vysněný poklad. Zde však nachází sebe, lásku k životu, k sobě samému, k celému vesmíru. A jako bonus na něj čeká ten zlatý poklad, ale ne pod pyramidami,  nýbrž v rodném Španělsku na místě, kde se mu o něm opakovaně zdálo. Celou dobu celé ty roky na něj čekal zakopán.

Ten příběh je tak silný a dojemný v mnoha okamžicích, protože obsahuje pravdu o povaze vesmíru a života vůbec. Věřím, že miliony čtenářů při něm cítilo dojetí, stejně jako já. 

Proč nám příjde tento příběh tak silný?

Santiago opakovaně překonal strach, obavy a společenské předsudky (v jeho mysli, jeho egu a názorech stejně ustrašených lidí v jeho okolí). Santiago poslechl hlas svého srdce (jednalo se o G- centrum - centrum lásky, identity, směřování), uvěřil své vnitřní autoritě a následoval svůj vnitřní hlas v těle, aby skutečně prožil svůj "osobní příběh". Právě to je naším jediným posláním v tomto životě, prožít svůj jedinečný osobní příběh podle své vnitřní autority...

Jak to souvisí s úrovněmi vědomí?  

Sir David R. Hawkins, světoznámý psychiatr a vědec v oblasti kineziologie a lidského vědomí, znalec kvantové fyziky, teorie atraktorových polí, za desítky let své kariéry, kalibroval tabulku lidského vědomí a úžasně ve svých knihách (Moc versus Síla, Vzestup po úrovních vědomí, Vševidoucí Já, a dalších) popsal tyto vědecké poznatky široké veřejnosti tak srozumitelně a jasně, jak je to jen možné.

Tabulka úrovní vědomí popisuje nízké úrovně, kdy se člověk nachází v zoufalství, pocitu viny, apatii, smutku, strachu, touze, zlobě nebo pýše, které jsou destruktivní a nepřinášejí ani naplnění, ani zdraví, ani krásu (úrovně od 20 do 199). Od úrovně 200 pak přichází zlom a přesun ke konstruktivním úrovním vědomí a tam se na začátku příběhu díky opakovanému snu a svému rozhodnutí následovat vnitřní hlas dostává Santiago - je tam odvaha, ochota, přijetí a rozum (200 - 499) a zde se začínají dít "synchronicity" - zdánlivé náhody, které podporují život, krásu a jeho cestu. I když jsou na ni pro něj připraveny zkoušky (podporují jeho růst) a možná právě díky tomu, se Santiago dostal přes kritickou hranici 500, kde začíná skutečná Láska. Ne ta romantická láska plná strachu, závislostí a obav, jak ji známe z telenovel a růžových knihoven, ale Láska k sobě a životu, která vyvěrá z jeho nitra. Takto mohl poznat Fátimu, která také byla Láskou a mohla mu dát svobodu na jeho cestě. Dostal se tak v radosti (540) až k pyramidám a tam poznal sebe a uvěřil (zažil) v "zázraky" a spočinul v míru, blaženosti a jednotě (úroveň vědomí 600 - 1000). Zde se dotknul velkého JÁ, jednoty celého vesmíru, kdy on byl vesmírem, bohem a vesmír a bůh byl v něm po celou dobu od jeho narození, ale nyní to "věděl a cítil". Zbavil se všeho, co nebyla pravda.

A zde důležitá informace z knihy Vzestup po úrovních vědomí od Davida Hawkinse: "JÁ naplňuje samo sebe, nemá žádné potřeby a nic získávat nepotřebuje". JÁ zde zastupuje veškerou potencialitu vesmíru. Funguje jako magnet, který přitahuje události a "umožňuje" jejich realizaci ve hmotě.

Tato hluboce pravdivá slova o podstatě vesmíru mi dává možnost přesunout se k vědě o našem genetickém kódu zvané Human Design. Naše DNA zabudovaná v každé buňce, má svůj význam ve vesmíru. Je nositelem informace - programu, jak se správně rozhodovat a naplnit svůj potenciál - cestu. Vesmír a události ve vesmíru nejsou náhodné, ani chaotické, vše má svůj řád a logiku. Je to díky komponentům, ze kterých se skládá a které řídí děje ve vesmíru, ať už se jedná o evoluci, vnímání hmoty, život, umírání hmoty, nebo vědomí v neživých předmětech. Chci však vypíchnout z toho ohromného množství informací, které nám byly odhaleny v posledních 60 letech vědeckého výzkumu a vývoje fakt, že v sobě neseme, jako každá bytost fragment magnetického monopolu našeho vesmíru. Tato část magnetického monopolu sídlí v našem G - centru a zná ideální trajektorii našeho života, určuje naši identitu a je naším pravým já, tím kým skutečně jsme. V kombinaci s aktivací jednotlivých kodonů naší DNA (aktivované Neutriny-nejmenšími částicemi hmoty ve vesmíru) dostáváme naprosto jedinečnou sadu darů a talentů, abychom naplnili svůj "osobní příběh".

A zde se dostáváme zpět k Santiagovi, který následoval svůj vnitřní "hlas", který ho provedl všemi nástrahami na jeho cestě a pomohl mu zbavit se všeho, co nebyl on a co nepatřilo do jeho života. Vzhledem k tomu, že v sobě neseme všichni jedinečný fragment magnetického monopolu našeho vesmíru, který funguje jako dokonalý kompas, jako náš ochránce a průvodce, máme v sobě ten zmiňovaný fragment boha, vyšší inteligence, o kterém jsme všichni slyšeli v příbězích, vyprávěních, duchovních učeních, či v náznacích některých osvícených vědců.

Ano všichni jsme propojeni a všichni v sobě máme inteligenci celého vesmíru. Jak to, že se tedy necítíme mocně, milováni a v bezpečí?

Protože jsme uvěřili naší mysli (můžete často slyšet - našemu egu, nebo vnitřnímu našeptávači v naší hlavě). Naše mysl je úžasná věc - nástroj, který nám má sloužit ke sbírání informací o podnětech a událostech tam venku - zima, teplo, barvy, chutě, vůně atd... Ale nebyla nám dána k tomu, aby řídila náš život. Když totiž naší mysli přenecháme kontrolu nad rozhodováním, deformuje naši ideální cestu životem. Naší myslí vyprodukované strachy, obavy, strategie, kompromisy a další projevy slabosti vytvářejí nerealistický obrázek o našem životě, o naší cestě a nás samých a my nemůžeme "naplnit svůj osobní příběh".

Každý máme volbu, tak jako tomu bylo v MATRIXU. Vydat se na experiment vlastního "odpodmínění" z pod nadvlády vlastní mysli, nebo dál přežívat ve stereotypu imitace skutečného života. Dostali jsme jako lidstvo vědu zvanou Human Design, kdy každý může od zkušeného analytika dostat výklad své genetické mapy s informacemi, jak funguje právě ten jeho mechanismus správného rozhodování na základě vnitřní autority. Začít naslouchat zabudované vnitřní autoritě v našem těle a vrátit se zpět na svou "ideální" trajektorii životem, na svou jedinečnou cestu. Je to o osobním rozhodnutí a odvaze, podstoupit tento experiment a udělat svět kouzelnějším místem. 

Přeji nám všem, abychom byli odvážní, tak jako se to povedlo Santiagovi v jeho dojemném a krásném osobním příběhu...

Roman

Zdroje: Alchymista - Paolo Coelho

             Vzestup po úrovních vědomí - David R. Hawkins

             The Magnetic Monopole - RA URU HU