Statistika rozhodování, kasino nebo ještě větší hazard?

17.11.2018

Zamýšlel jsem se nad tím, jak je možné, že žijeme ve světě tolika špatných rozhodnutí a ještě stále nějak fungujeme. Říkáte si, jak to myslím s těmi špatnými rozhodnutími?

No tak nejprve si řekneme, jak se to má s tou naší lidskou inteligencí. Jsme velmi inteligentní bytosti, zřejmě nejinteligentnější savci na planetě, ve sluneční soustavě a možná i v celém vesmíru (o tom třetím tvrzení si nejsem tak jist). My si myslíme, že naše inteligence je v naší sofistikované a jedinečné mysli. No a tady začíná ten problém.

"Naše nejkomplexnější a nejhlubší inteligence je v našem těle".

Tu větu bychom měli nechat vytesat do všech učebnic a dokonce bych je tisknul rodičům do rodných listů jejich dětí. Mysl je skvělý nástroj pro uvědomění vnějších podnětů, smyslových vjemů a dalších měřitelných pojmů. Není však určena k dělání rozhodnutí. Není na to ani určena ani dostatečně vybavena. Pokud se rozhodujeme z mysli, chcete-li z hlavy, tak je to velmi nevhodné nekvalifikované použití, které má neblahé následky na kvalitu našeho života.

Toto poslední souvětí vyvolává další otázku. Jak to? Proč by to tak mělo být? Naše mysl pracuje s koncepty, společenskými standardy, "logickými" koncepty, se zkušenostmi z minulosti a domněnkami o budoucnosti. Když si přečtete moje předchozí články o homogenizaci, zjistíte, čím je naše mysl "krmena" od samotného narození a jaký kult zmanipulované mysli na naší planetě vládne. Spousta nepravd se stala "nerozbitnými" pravdami právě díky dostatečné síle z venčí a neznalosti kontextu. Právě to je něco, co naše mysl nemůže nikdy pochopit. Je to CELÝ KONTEXT našeho života.

Proto jsme geneticky vybaveni zcela individuálními dary a talenty a jedinečnou životní cestou. Abychom ji mohli správně a zdravě absolvovat, musíme začít dělat rozhodnutí nikoliv z naší mysli, ale z těla.

Každý máme svůj vrozený rozhodovací mechanismus, který nám dává možnost dělat správná rozhodnutí. Nejčastější vnitřní autoritou v našem těle je centrum emocí - Solar Plexus.

Celých 47 % naší planety má tuto vnitřní autoritu. Co to znamená? Že pro správné rozhodnutí takoví lidé potřebují čas. Potřebují získat takzvané emocionální jasno. Jejich vnímání daného podnětu prochází emocionální vlnou, kdy danou věc vnímají z euforie vrcholu emocionální vlny a později ze dna, někdy až deprese emocionální vlny. Teprve pak po absolvování celé emocionální vlny cítí, jestli na daný podnět je správné říci ANO či NE. Někdy může být takový proces poměrně krátký - hodiny a dny. Někdy velmi dlouhý - týdny až měsíce.  

Zbývajících 53 % planety jsou neemocionální lidé a jejich vnitřní autoritou, tedy rozhodovacím centrem je něco zcela jiného.

Jedním z nich je Sakrální centrum, které má poměrně jasné a zřetelné ANO či NE v reakci na podněty, otázky v reálném čase. Tedy ihned, ještě dříve, než se do rozhodovacího procesu zapojí "rozum" (v takovém případě z toho vždy vzejde něco nedobrého...). Takto to má 35 % populace.

Třetím nejčastěji zastoupeným centrem rozhodování v našem těle s 11 % je Intuice - centrum nazývané Slezina. Intuice k nám promlouvá velmi jemně, zato velmi rychle a jednoznačně v reálném čase. Zde také není prostor pro nějaké přemýšlení. Je tam buď ANO nebo NE na daný podnět a není radno "hlas" intuice přeslechnout.

Pak tady máme s 2,9% zastoupenu takzvanou sebe-projektující autoritu. Nejedná se o energetické centrum těla, které by k nám promlouvalo, ale o nastavený mechanismus. Tento mechanismus funguje tak, že člověk potřebuje mluvit v prostředí, prostoru a skrze vlastní sebevyjádření, které není korigováno myslí (spontánní projev) slyší svou vnitřní pravdu.

Dále s 1,3 % je zde zastoupeno centrum Srdce, které je sídlem naší vůle. Takoví lidé vědí také v reálném čase, zdali chtějí (ano) či nechtějí (ne) danou věc nebo činnost realizovat.

Zbývající cca 3 % populace, má ještě specifičtější mechanismus, který by si zasloužil vlastní podrobný článek.

Jednotlivé skupiny se tedy velmi liší v mechanismu svého správného a zdravého rozhodování. Přitom jsme vychováváni a formování k něčemu zcela jinému. 

Tady je pár příkladů, které jistě všichni známe:

Úspěšní lidé se vyznačují rychlým a včasným rozhodováním

Iniciativně si vždy jdi za svým snem
Napiš si na papír všechna pro a proti a pak uděláš správné rozhodnutí
Nejmoudřejší rozhodnutí mohou činit ti nejinformovanější lidé
Úspěch je provázen tvrdou prací
Atd...

A teď se vrátím k titulku tohoto článku. Někdo by řekl, že s rozhodováním je to jako v kasinu. Je to 50:50. Rozhodnutí je buď správné nebo špatné. To by však znamenalo, že při neznalosti svého mechanismu správného rozhodovaní jsme schopni žít statistický průměr svých špatných a dobrých rozhodnutí. Takto rozhodně není. Ani v kasinu to není tak, že polovina lidí vítězí a druhá polovina prohrává a kasino živoří na nule.

Každé naše rozhodnutí má vliv na naši "trajektorii" našim životem. To znamená, že rozhodujeme, kdy vyrazíme, kudy se vydáme, koho potkáme, s kým se zastavíme, kdy změníme směr.

Když uděláme špatné rozhodnutí, vydáme se špatným směrem a často i ve špatném čase. Další rozhodnutí, které pak už musíme činit, je pod vlivem nevhodného místa s nevhodnými lidmi, nezdravými okolnostmi a podobně. Pokud jsme v takto "nevýhodné" situaci a jsme ještě ovlivněni svou myslí, která si přisvojuje právo řídit váš život. Pak se zapojují se do celkového mechanismu, obavy, strach, pýcha, zloba, touha a podobné destruktivní prvky (více se můžete například dozvědět na přednášce ÚROVNĚ VĚDOMÍ). To nemůže v žádném případě vést ke konstruktivním a zdravým rozhodnutím. A celá situace se dále postupně zhoršuje. Není pak překvapením, že takový "nezdravý" život, plný nejistoty sklouzává k naslouchání vnějším autoritám jako jsou:

 • politik co se postará o mé bezpečí,
 • lékař, který za mě vyléčí mé nemoci,
 • partner, který mě snad nikdy neopustí,
 • náboženský vůdce, který mě spasí,
 • guru, který mi pomůže najít "osvícení"
 • kamarád, který mě pochopí
 • šéf, který mě snad povýší
 • a ještě by ten seznam mohl pokračovat

Aby se člověk vyškrábal z takové hluboké "díry", musí učinit celou řadu správných rozhodnutí. Aby tak mohl učinit, čeká ho následující:

 • uvědomit si, že nikdo tam venku ho z té díry nemůže vytáhnout, neboť většina z nich je v té díře s ním
 • najít odvahu si přiznat, že vnější autority jsou klam, ve kterém vyrostl a je možné a nutné se od nich osvobodit
 • jen pravda osvobozuje
 • pravdu najde v sobě
 • najde ji tak, že si zjistí, co je jeho vnitřní geneticky danou autoritou a nechá si odborníkem popsat mechanismus jeho rozhodovacího mechanismu
 • začne se rozhodovat z těla a nikoliv z mysli
 • tento nový zdravý způsob rozhodovaní je jednoduchý na pochopení, ale nesnadný na důsledné následování
 • získá zpět svůj život. Ne takový o kterém snil, ale takový, který je pro něj ten nejlepší (obrovsky se mu uleví)
 • a nakonec se jeho vědomí/mysl stane pozorovatelem filmu života v jeho těle
 • konečně po určitém čase (není to rozhodně záležitost týdnů nebo měsíců) může zažít takzvané FLOW ve svém životě, o kterém mnozí i světově uznávaní koučové mluví, ale většinou vůbec netuší, jak se k němu skutečně dostat

Rozhodnutí je na vás. A vždy bylo. Pokud se chcete udělat první krok, můžete si ZDARMA vygenerovat svou jedinečnou genetickou mapu zde, stejně jako 26 milionů lidí před vámi: https://jovianarchive.com/Get_Your_Chart

Pokud se chcete dozvědět více o vašem genetickém nastavení a rozhodovacím mechanismu, přihlaste se na přednášku JEDINEČNÁ ODLIŠNOST V NÁS - HUMAN DESIGN - věda o genetickém kódu.

Přeji vám správná rozhodnutí ve vašem životě, jen tak si svůj život naplno užijete...

Roman Mikluš