ÚROVNĚ VĚDOMÍ - skrytí činitelé ovlivňující lidské chování

12.09.2023

David R. Hawkins M.D., Ph.D. - mezinárodně uznávaný psychiatr, vědec a výzkumník. Nejvýznamněji se zapsal do světových dějin jako výzkumník úrovní lidského vědomí, vědeckého uznání kineziologie. Autor bestsellerů z oblasti psychiatrie, lidského vědomí a kineziologie. Jeho díla byla přeložena do 17 jazyků. Byl profesorem na mnoha světových univerzitách z nichž stačí jmenovat Oxford, Stanford nebo Harvard.

V 70.letech až do konce 90.let 20.století intenzivně sledoval a vědecky měřil kineziologické reakce lidského těla na PRAVDU a LEŽ (nepravdu).

David R. Hawkins, M.D., Ph.D.
David R. Hawkins, M.D., Ph.D.

Zaměřoval se na binární podstatu vesmíru (ANO/NE, 1/0, PRAVDA/LEŽ) ve vztahu k nejnovějším poznatkům kvantové fyziky, neurologie, nelineární dynamiky, teorie chaosu, neurobiologie, teorie turbulencí, skrytých energetických soustav (atraktorových polí).

Detailní vyprávění o celé problematice Úrovní vědomí a jejich vlivu na lidské chování a utváření naší reality najdete  ZDE:        https://www.youtube.com/live/c2i8GO91iUI?si=_JSTGkBDHNFzMcNr